Területfejlesztés és területrendezés

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény értelmében a megyei önkormányzat által ellátott feladatok 2012. január 1. napjától hatályukat vesztették.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mhötv.) meghatározza a megyei önkormányzat jogállását, a területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladat ellátását. Módosult a Tftv. A 2011. évi CXCVIII. tv-el. A regionális fejlesztési tanács és a megyei területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat, a kistérségi fejlesztési tanács jogutódja a többcélú kistérségi társulás.

A területi tervezés teljes mértékben a megyei önkormányzatok feladata lesz 2012-től, hiszen e szervezetek tudnak megalapozott stratégiát alkotni a saját térségükben, amellyel elkerülhető, hogy a korábbi évekre jellemző módon ötletszerű fejlesztések valósulhassanak meg. Így a megyei önkormányzatok a területi fejlesztések főszereplőivé válnak, mert ezáltal helyezhetők ki a források a legeredményesebben és a leggyorsabban az egyes térségekbe.

 

ÁROP

 

Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció

 

Zala Megye Területfejlesztési Program 2014-2020

A Zala Megyei Önkormányzat az alábbiakban teszi közzé területfejlesztési programját és a kapcsolódó részdokumentumokat, melyeket a Zala Megyei Közgyűlés 2014. október 9-i ülésén 34/2014. (X.9.) KH határozatával fogadott el.

 

Zala Megyei Integrált Területi Program

 

Zala Megye Területrendezési Terve

 

Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program 2021-2027 társadalmasítása

Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció


Zala Megyei Területfejlesztési Program