Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Projektek:


WomEn-Puls

Projekt címe: Women Enhancing Public Sector

Projekt rövid címe: WomEn-Puls

Projekt azonosítószáma: ATHU116Projekt célja:


Közszférában foglalkoztatott nők munkaerő-piaci és esélyegyenlőségi helyzetének javítása tréningprogram fejlesztése és végrehajtása, ill. vezetők és döntéshozók szemléletformálása révén, továbbá határon átnyúló intézményi együttműködési hálózat kialakításán keresztül.

- Bilaterális szakmai tréningprogram fejlesztése a nők és férfiak esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében a közszférában, valamennyi szinten, egy ún. kompetenciafejlesztési módszertani csomag segítségével. - Férfiak és nők esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében a közszférában a munkáltatók és munkavállalók szemléletformálása. - Határon átnyúló stratégiai intézményi együttműködés kialakítása a témához kapcsolódóan, együttműködési megállapodás megkötésével, amely a projekteredmények tartósságát és hosszú távú alkalmazását garantálja.
Fő eredmény: Közszférában foglalkoztatott nők munkaerő-piaci, valamint a nők és férfiak esélyegyenlőségi helyzetének javítása céljával bilaterális együttműködés létrehozása.
A projekt eredményei és fentarthatósága: A projekt megvalósítása során közigazgatási intézmények is részt vesznek az egyes tevékenységekben és válnak majd a létrejövő együttműködés tagjaivá. Nagyszámú munkavállalót (mint potenciális célcsoportot) adnak az eredmények fenntartásához és a projektet követő alkalmazásához, így a projekt eredményeinek hosszú távú fenntartását biztosítják. A létrehozott együttműködés tagjai a közszféra képviselői (a versenyszféra bevonásával) lesznek, akik együttműködése a későbbiekben felmerülő problémák lehető leghatékonyabb, átfogó megoldására nyújt lehetőséget. Azáltal, hogy a kialakított együttműködés tagsága bővíthető, tehát a keretmegállapodáshoz további szervezetek is csatlakozhatnak, a hosszú távú fenntartás még inkább biztosított. A keret-megállapodás egyik sarkalatos pontja, hogy a közösen kifejlesztett tréningprogram közszféra szervezetek tudásbővítési, kompetenciafejlesztési programjaiba beépüljön.

Projekt partnerség:


Projekt partnerek:
• Zala Megyei Önkormányzat (Vezető partner)
• Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
• Nowa Graz (Steiermark)
• DAFF (Burgenland)

Stratégiai partnerek:


• Zala Megyei Kormányhivatal
• Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége
• Vas Megyei Kormányhivatal
• Grazi Bíróság
• Stájermark Tartományi Hivatal
• Burgenlandi Önkormányzatok Szervezete

Weblap
Facebook

Tények és adatok:

Projekt időtartama: 2019. március 1 – 2022. december 31.
A projekt teljes költségvetése: 1.090.000 euro (ERFA 85% - 926.500 euro), a projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.