Gazdaság

Zala Megye Területrendezési Terve

Zala Megye Közgyűlésének
20/2006.(XII.20.) ÖR számú rendelete

Zala Megye Területrendezési Tervéről

Zala Megye Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. §(1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés b) pontja felhatalmazása alapján az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) megyei területrendezési tervekre vonatkozó előírásainak megfelelően Zala megye területrendezési tervéről az alábbi rendeletet alkotja.

Rendelet

Mellékletek